26. 6. 2017 - Projektový den „Ochrana člověka za mimořádných situací“

V pondělí 26. června 2017 proběhlo na naší škole praktické cvičení „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Jako každý rok i letos připravili vycházející žáci pro své mladší spolužáky z 5. až 8. třídy celou řadu zajímavých úkolů. Děti si mohly například vyzkoušet ošetření zraněného, volání tísňové linky, orientaci v terénu pomocí busoly, jak se chovat v zamořeném prostoru a co si s sebou vzít při evakuaci. Samozřejmě plnily celou řadu dalších sportovně branných úkolů, které se jim mohou v životě hodit.

Přítomni byli i místní hasiči z SDH Proseč, kteří dětem zasvěceně vyprávěli o své činnosti a předvedli jim své vybavení a techniku. Také s našimi nejmladšími hasiči předvedli to, co pilně nacvičili. Chceme jim touto cestou poděkovat za jejich ochotu a vstřícnost. 

Společně jsme strávili příjemné a poučné dopoledne.

2017 06 27 mimoradne situace 

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Mgr. Zdeněk Pecina