21. 5. 2017 - Zájezd do Terezína, Lidic a Lán

V neděli 21. 5. jsme se zúčastnili zájezdu do Terezína, Lidic a Lán. Ráno jsme se sešli už v pět hodin u školy a čekali na autobus.

Cesta byla velmi dlouhá, trvala tři hodiny. Jako první jsme navštívili Terezín, kde jsme se podívali na slavnostní ceremoniál a kladení věnců k památníkům, a poté jsme šli na Malou pevnost. Paní průvodkyně nám vyprávěla příběhy, které se zde staly, a o její historii.

Naše další kroky vedly do Lidic. Dozvěděli jsme se o historii Lidic a osudu jejich obyvatel. Celé Lidice jsme si prošli, podívali jsme se na Lidickou hrušeň a jeli jsme dál.

Naše poslední zastávka byla v Lánech. V Lánech jsme si prošli zahradu na letním sídle prezidenta ČR a šli jsme k hrobu T. G. Masaryka. Poslechli jsme si krátkou přednášku o jeho životě a mohli jsme si projít jeho muzeum.

Celý zájezd se vydařil a těšíme se na další takový.

2017 05 21 terezin lidice lany 

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net

V. Uhrová, V. Lettlová a H. Odvárková, 9. ročník