11. 4. 2017 - Výstava Planeta Lego 3 – návrat na Zemi

Ve dnech 31. 3. – 2. 4. proběhl již třetí ročník výstavy Planeta Lego, tentokrát s podtextem návrat na Zemi. Výstavu uspořádal kroužek technických dovedností při ZŠ Proseč ve spolupráci a s podporou města Proseč. Letošní výstava se od předchozích ročníků lišila tím, že byla zaměřena tematicky. V oblasti Lega jsme se zaměřili na výrobky Lego Technic a modely Lego vlaků, druhá část výstavy byla postavena v „retrostylu“ – zde byly vystaveny staré hračky, hry a modelové železnice z 60. a 70. let minulého století.

Výstavy se zúčastnilo 60 vystavovatelů, z toho 54 dětí a 6 dospělých. Vystaveno bylo téměř 170 výrobků (asi 90 Lego a 80 hraček a ostatních). V průběhu výstavy bylo vybráno dobrovolné vstupné 1761 Kč, které bude použito na podporu další činnosti KTD.

Letošní výstava pro nás měla velký význam v tom, že od prvotního nápadu, organizaci, přípravu i vlastní realizaci, služby, dozory, průvodcovskou činnost a další, byla výstava prací dětí - členů kroužku. Právě jim patří velký dík.

V úterý 11. 4. se konalo slavnostní vyhodnocení výstavy, kterého se zúčastnil starosta města Bc. Jan Macháček, místostarosta pan Miloslav Hurych a ředitel základní školy Mgr. Josef Roušar. Všichni zúčastnění obdrželi od zástupců města věcnou cenu a členové KTD krásný věcný dar – velkou stavebnici těžebního rypadla Lego Technic.

Na závěr chceme poděkovat všem vystavovatelům, vedení základní školy, městu Proseč za sponzorskou podporu a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci, přípravě a celém průběhu realizace výstavy.

2017 04 11 planeta lego3 

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Na video se můžete podívat na našem školním kanálu na YouTube.

Mgr. Pavel Stodola a kolektiv KTD