14. 3. 2017 - Přednáška o překonávání obtíží dětí ve vzdělávání

Dne 14. 3. 2017 proběhla první tematicky zaměřená přednáška Překonávání obtíží dětí ve vzdělávání a zapojení v kolektivu z plánovaného cyklu vzdělávání z projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků (2016-2019), který pořádáme ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni.

Lektorkou odpoledního setkání rodičů, učitelů a odborníků byla paní Mgr. Eva Klepáčková z Masarykovy univerzity v Brně.

Všichni zúčastnění se krátce představili a odpovídali na otázku, co je přivedlo na besedu. Rozptyl odpovědí, resp. záměrů rodičů, byl tak široký, že nešlo všem odpovědět či přímo "předat návod, jak s dítětem s tím či oním problémem pracovat a komunikovat." Pozorní posluchači však "mezi řádky" odpověď na "svůj" problém našli. Paní magistra s rodiči udržovala kontakt, rodiče byli aktivní, paní magistra vždy reagovala na dotaz.

Ze zpětné vazby od rodičů vyplývá, že přednáška je uspokojila. Na příští přednášce by rodiče uvítali více praxe - řešení konkrétních příkladů z praxe či rozbor kazuistik, což bude tématem pokračování přednášky dne 4. 4.2017.

Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se na další setkání.

2017 03 14 obtize vzdelavani

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Mgr. Alena Zvárová