20. 3. 2017 – Naši učitelé fyziky se účastní projektu Elixír do škol

Již čtvrtým rokem se někteří učitelé fyziky naší školy účastní projektu Elixír do škol. Elixír do škol je projekt Nadace Depositum Bonum, jehož cílem je podpořit výuku technických a přírodovědných oborů na základních a středních školách.

Jak název napovídá, Elixír do škol by měl zejména pomoci oživit hodiny a prosadit zábavnou, přesto kvalitní a praktickou výuku s důrazem na získání osvojených znalostí. Někdy stačí velmi málo – třeba když učitel nechá děti si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavý pokus, používá příklady z praxe a rozvíjí přirozenou zvídavost dětí. Takový přístup má přitom zásadní vliv na to, zda se děti budou technických oborů bát, nebo je začnou bavit a třeba se je rozhodnou studovat i v budoucnu. Nadace Depositum Bonum skrze projekt Elixír do škol proto podporuje takové pedagogy, kteří dokáží děti inspirovat a nadchnout.

V rámci Elixíru se učitelé fyziky naší školy pod vedením zkušeného pedagoga na gymnáziu v Poličce schází s fyzikáři z jiných škol a vyměňují si své zkušenosti. Účast je dobrovolná, zadarmo a přijít může kdokoliv. V rámci českého školství jde o unikátní projekt.

2017 03 20 elixir fyzika

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Mgr. Jarmila Michálková