28. 2. 2017 - Výukový program „Příroda kolem nás“

V úterý 28. 2. 2017 podnikly třídy 6. A a 6. B exkurzi do Východočeského muzea Pardubice, kde se žáci zúčastnili výukového programu „Příroda kolem nás“.

V muzeu se před nimi objevily vitríny s ukázkami různých živočichů a rostlin, které můžeme vidět v přírodě našeho kraje. Chyběly tam ale popisky! Žáci museli podle informační brožurky doplnit v pracovních listech jména jednotlivých živočichů a odpovědět na položené otázky. Celý úkol jim zabral téměř hodinu času. Po vyplnění pracovních listů žáci společně hledali správné odpovědi. Celé dopoledne jsme uzavřeli obědem a potom procházkou po historickém centru Pardubic.

2017 02 28 muzeum

Více fotografií si můžete prohlédnout na rajce.net.

Mgr. Václav Mikulecký