9. 12. 2016 - Koncerty ZŠ a MŠ Proseč

V druhém prosincovém týdnu ožila prosečská Orlovna čilým ruchem. Již od pondělí se zde uklízelo, připravovala výzdoba i ozvučení a především se pilně zkoušelo na vánoční koncerty.

Ve čtvrtek 8. prosince se konal koncert Cvrčků z MŠ, se kterými si přišly zazpívat i členky PS Duha. Malí zpěváčci nám předvedli svůj perfektně nacvičený program, díky jejich bezprostřednosti ani o úsměvy nebyla nouze. Také PS Duha zazpíval koledy a vánoční písně a nakonec oba sbory zazpívaly společně.

V pátek 9. prosince patřila Orlovna školním sborům. Sbory Žluťásci, Prosečánek i Červánek předvedly svá vystoupení nejprve dopoledne svým spolužákům, odpoledne pak rodičům a široké veřejnosti. Všechna pásma se moc líbila a zpěváčci i jejich doprovody sklidili zasloužený potlesk. Velké poděkování patří nejen jim, ale všem, kdo se na přípravě i realizaci zdárného průběhu letošních vánočních koncertů podíleli.

2016 12 09 koncerty

 Mgr. Jana Pavlovičová