Prevence rizikového chování a vzdělávání

Některé třídy se koncem května účastnily preventivního programu pořádaného organizací SEMIRAMIS

Táhneme za jeden provaz
Hlavním cílem tohoto programu pro šestou třídu byla prevence šikany ve školním prostředí. S žáky lektorky pracovaly na budování zdravých vztahů v kolektivu a rozvíjení schopnosti vzájemné spolupráce. V průběhu bloku žáci pracovali ve dvojicích, případně menších skupinách a následně byla zařazena aktivita zaměřená na celotřídní spolupráci obsahující mimo jiné sociometrické prvky. 

Všechno je jednou poprvé - takové téma měli žáci 8.A . Zde se zaměřovali na ztráty, které je mohou během života potkat, jak je vnímají a co jim může v případě nějaké ztráty pomoct.

Uvolněte se, prosím. Další blok preventivního programu, tentorkát pro 8.B. Zabývali jsme se stresem a emocemi s ním spojenými. Probírali jsme, jak se stresem pracovat.
 
 
 
 441894353 3844837765774770 5097437634547505379 n