Zajímavé téma zpracované Anetou a Martou 

 S projektem Větrná elektrárna na Františkách, porovnání s FVE - Co je lepší pro přírodu? se Aneta Skalníková a Marta Ročková zúčastnily Festivalu vědy a techniky v Pardubicích. Jejich práci si zde nyní můžete prohlédnout.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

010

011

012

013