Vystoupení folklorního souboru Prosečský dřeváček

 Krásné vánoční pásmo si pro své obecenstvo připravili tanečníci z Prosečského dřeváčku. Známé i neznámé české koledy protkané povídáním o vánočních zvycích a tradicích a vzpomínáním na to, jak to bylo o Vánocích v dřívějších dobách, zaujalo nejen žáky ZŠ a MŠ, kteří přijali pozvání na dopolední představení, ale nadšení z vystoupení sdíleli i diváci na odpoledním představení pro veřejnost.
Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách tohoto krásného vystoupení. Paním učitelkám, které s dětmi poctivě každé pondělí trénují i paním učitelkám a asistentkám, které se starají o kroje, o přípravu a výzdobu sokolovny, a také všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu. DÍKY.
Velká pochvala patří malým tanečnicím a tanečníkovi, kteří ze sebe vydali maximum, aby nás svým výkonem potěšili.

FOTOGALERIE

VIDEO 

DSC 0633