Vystoupení školních sborů

 Ve čtvrtek 14. prosince 2023 se prosečskou Sokolovnou nesly libé zpěvy dětí účinkujících ve školních pěveckých sborech.
Jak je již zvykem, dopoledne zazpívali zpěváčci svým spolužákům a odpoledne vystoupili pro veřejnost. Program zahájil sbor nejmenších dětí - žáčků první a druhé třídy pod vedením Mgr. Lenky Tomáškové. Žluťásci potěšili veselými písničkami se zimní tématikou a bylo poznat, že zpívají opravdu s radostí. Jako další se posluchačům předvedl Prosečánek. Sbor prvostupňových dětí pod vedením Mgr. Dagmary Smělé oslnil českými i cizojazyčnými vánočními písněmi, při kterých vynikly šikovné sólistky, jejichž zvonivé hlásky potěšily každého posluchače v sále. Na závěr se svým hudebním pásmem vystoupil sbor dětí z druhého stupně Červánek pod vedením Mgr. Jany Pavlovičové. 
Hudební doprovod zajišťovaly Kristýna Řebíčková, Andrea Boháčová, Ludmila Dostálová Řebíčková, Andrea Lacmanová, Michaela Ondráčková a Maty Tobiáš. O zvuk se postaral Ondra Klofát. Nádhernou výzdobu si jako každý rok vzaly na starost paní učitelky Věra Stoklasová a Karla Nováková. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách - paním asistentkám Martě Ročkové a Hance Lacmanové za pomoc při nacvičování písní, paní asistentce Pavínce Nekvindové, děvčatům, které celým programem prováděly a dalším, kteří pomohli s přípravou sálu a dalšími organizačními věcmi. Díky patří i městu Proseč za poskytnutí prostor Sokolovny. 

FOTOGALERIE

DSC 0370upr

DSC 0387upr

DSC 0408upr