Blok prevence pro šestou třídu

 Hlavním cílem tohoto setkání byla prevence šikany ve školním prostředí. Dvě lektorky s žáky šestých tříd pracovaly na budování zdravých vztahů v kolektivu a rozvíjení schopnosti vzájemné spolupráce. Žáci pracovali ve dvojicích, skupinách a absolvovali také několik celotřídních aktivit. Během setkání dochází k podpoře individuality, sebevědomí žáků a zároveň k posilování vědomí sounáležitosti se skupinou.

FOTOGALERIE

DSC 0154zm

DSC 0158zm

DSC 0160zm