Pasování dětí na rytíře řádu čtenářského

 Hned první den nového týdne čekala na žáky druhé třídy velká událost: Pasování na rytíře řádu čtenářského. Pasování se ujal rytíř Toulovec, který kvůli této události opustil skalní obydlí a přišel mezi nás do obřadní síně MÚ Proseč. Po rytířském slibu následoval obřad pasování. Děti poklekly před rytířem Toulovcem a ten jim svým mečem poklepal na ramena a povýšil je na čtenáře. Nechyběli ani paní ředitelka s panem starostou, kteří dětem pogratulovali a předali diplom a drobný sladký dáreček. Děti také dostaly od paní Evy Rejentové průkazku do městské knihovny a nyní mohou navštěvovat knihovnu a půjčovat si knihy, které se pro ně stanou zdrojem zábavy a poznání.
Celou akci zpestřil svým vystoupením soubor Prosečánek.

FOTOGALERIE

001