při příležitosti 105. výročí vzniku samostatného československého státu

 Za několik dní budeme slavit 105. výročí vzniku samostatného státu. Při této příležitosti jsme dnes vysadili v areálu školy vzrostlou lípu. Akce se zúčastnili zástupci města Proseč pan starosta Ing. Jan Macháček, místostarosta Miloslav Hurych, Josef Soukal, za Spolek rodičů Mgr. Magdalena Vašíková a v neposlední řadě také naše paní ředitelka Mgr. Romana Pešková. Hudební doprovod a přednes české národní hymny zajistily děti ze souboru Prosečánek pod vedením Mgr. Dagmar Smělé. Přítomni byli žáci a pedagogové z prvního i druhého stupně, kteří vyslechli krátký proslov pana starosty o významu vysazování stromů k příležitostem oslav státního svátku. Vysvětlil, že strom je takovým symbolem naší národní svobody a demokracie.

Lípy republiky jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem připomínající naše národní dějiny. Tyto pamětní stromy oslavují vznik našeho státu a podporují naši národní hrdost a svobodu.

FOTOGALERIE

DSC 0239 kopie