15. 11. 2016 - Recyklace hrou se zkušenými lektorkami

V úterý 15. listopadu se na naší škole uskutečnil výjezdní program projektu Recyklohraní. Pod vedením dvou zkušených lektorek si žáci 1. i 2. stupně nejdříve zopakovali, kam který druh odpadu patří a proč je nutné odpad třídit. Velmi zajímavé bylo video o recyklaci mobilů, na jehož konci byly cihličky zlata. Součástí programu byla i hra na recyklaci elektrospotřebičů, kterou si žáci přímo vyzkoušeli na počítači i na modelu automatické pračky. Je škoda, že mnohé z recyklovatelných věcí končí svůj „život“ v popelnicích na směsný komunální odpad a následně na skládkách! Příkladem jsou třeba baterie, které lze recyklovat z 99 % a vzniklé kovy opět využít. Podobně je tomu například s plasty, které lze recyklovat a z nich vyrobit mnoho nových věcí od oblečení až např. po lavičky v parku nebo skluzavky pro děti. To je jen zlomek informací, které jsme se během programu dozvěděli. Teď už jen zbývá se těmito radami řídit v praxi. Začít můžeme hned ve škole, kde máme různé druhy kontejnerů na odpad – nově i kontejner na použitý olej.

2016 11 15 recyklohrani

Mgr. Šárka Kovářová