Preventivní program pro žáky pátých tříd a druhého stupně

 V pátek 23.června si žáci prošli několik stanovišť připravených v areálu školy, na kterých děti plnily různé úkoly z oblasti dopravy, topografie, zdravovědy, poznávání přírody, vojenské a hasičské techniky, rozhodování se v obtížných situacích a tísňového volání. Pozvání na akci přijali i složky IZS - Hasiči města Proseč, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje a dále Airsoft - MPS Proseč. V úvodu dne se představili členové hasičského kroužku z Proseče, kteří předvedli požární útok. Děkujeme všem zúčastněným za príma den plný zábavy a poznání.

FOTOGALERIE 

DSC 1058 kopie

DSC 1124 kopie

DSC 1183 kopie

DSC 1214 kopie