Preventivní program pro žáky prvního stupně

 V pondělí 19. června si páťáci pro svoje mladší spolužáky připravili několik stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly z oblasti dopravy, topografie, zdravovědy, poznávání přírody, rozhodování se v obtížných situacích a tísňového volání. Pozvání na akci přijali i složky IZS - Hasiči města Proseč a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. 

FOTOGALERIE

01

02

03

04