a výstava Josefa Duchana

Dívky z 9. tříd navštívily Městskou galerii v Litomyšli, ve které zhlédly výstavu Josefa Duchana - Pentiment. Následovala galerijní animace na tuto výstavu, kde si dívky vyzkoušely techniku práce již zmiňovaného umělce - kresba oběma rukama v reakci na hudbu. Dále si vyzkoušely práci v ateliéru fotografie a vyzkoušely si experimentování a vyvolávání vlastní fotografie.

FOTOGALERIE

20230606 135058