6.A a 6. B v Muzeu dýmek

  V úterý 11. dubna 2023 navštívili třídy 6. A a 6. B v rámci předmětu Výchova k občanství místní Muzeum dýmek. Hned v úvodu žáci obdrželi pracovní list s otázkami, který postupně během komentované prohlídky vyplňovali. Dozvěděli se tak mnoho zajímavostí související s historií tohoto řemesla. Viděli nástroje určené k zhotovování dýmek, šlapací soustruh nazývaný draxl a hlavně nemalou sbírku dřevěných, skleněných či porcelánových dýmek nejen z prosečska, ale i z různých koutů světa. Celá expozice je ještě doplněna o dýmky slavných osobností jako jsou např. Stanislav Zindulka, František Filipovský a další.  V muzeu se nachází i expozice věnovaná historii Proseče a okolí. Jdou zde vystavené dobové kroje, nádobí či sklářské výrobky. Velkou část zaujímá také oddíl věnovaný osobnostem, kteří jsou s Prosečí různým způsobem spojeny, ať už T. Nováková, T. Mann či sestry Fleischmannovy, které se do naší školy přijedou již v květnu podívat. 

FOTOGALERIE

zm1681675897682