Poctivě třídit se vyplatilo.

Baterie najdeme již v podstatě všude a jejich prodej každým rokem víc a víc narůstá. S počtem baterií však také roste důležitost jejich zpětného odběru poté co doslouží. Bez náležitého třídění by se odpadní baterie dostaly do přírody, kde by došlo ke znečištění životního prostředí a tím i k ohrožení lidského zdraví. Každá zpětně odebraná baterie má tedy velký význam.

Jako poděkování za spolupráci vystavila společnost EcoBat naší škole Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022. 

OSOPZP 2022 Z a M Prose



image004