pro devátou třídu

V pátek dne 17. 2. se v devátých třídách konala beseda o holocaustu. Deváťáci si vyslechli a zapojili se do přednášky, kterou vedla Mgr. Jindra Lavrenčíková z Univerzity Pardubice. 

Beseda byla vedena v přátelském duchu. Ačkoliv se nejedná o jednoduché téma, je potřeba se s ním seznámit a znát minulost, ze které dodnes žijeme a která ovlivnila nejen bezprostřední období po konci druhé světové války, ale i dobu, ve které žijeme dnes. Přednáška se skládala ze tří částí. V prvním bloku jsme se dozvěděli základní informace o holocaustu, druhou část tvořilo video, ve kterém hovořila pamětnice osvětimského koncentračního tábora. V poslední části se pak zapojili i deváťáci. Rozděleni do tří skupin si vyzkoušeli práci etnografů. Dostali fotografii, ze které měli pomocí návodných otázek vyčíst, kdo se na ní nachází, jaké mají mezi sebou příbuzenské vztahy, jaký mohl být osud těchto lidí apod. Beseda byla naplánovaná na dvě vyučovací hodiny, ale čas utekl velmi rychle. Vzhledem k nadšení deváťáků i přednášející, jsme se dohodli, že podobnou besedu o nějakém zajímavém tématu z historie ještě do konce školního roku určitě zrealizujeme.

FOTOGALERIE