pro větší pohodlí

Nové gaučíky a stolečky na chodbách slouží ke krátkému odpočinku dětí o přestávkách, nebo čekání na kroužek. Děti si také můžou u stolečku kreslit, napsat úkol, nebo se nasvačit. Nákup zajistil Spolek rodičů.
Na chodbě druhého stupně pan školník intenzivně pracuje na dokončení relaxačního koutku u knihovničky. Na ten se také moc těšíme.

gaue