Se začátkem školního roku začala pro všechny ve škole fungovat žákovská knihovna.

Třídy ročníků pátého až devátého již ji navštívily všechny. Žáci byli seznámeni s půjčovním řádem knihovny, připomenuli si provozní dobu a mohli si půjčit knihu.

To, že zde ještě nebyly všechny ročníky, neznamená, že by si žáci z nich knihy nepůjčovali. Naopak, nejvíce chodí děti z 2. třídy.

Také knihovnu navštívily paní inspektorky, líbila se jim.

Když byla v knihovně třída 5. B, prezentovala Dorotka knihu, kterou četla.

Některé skupiny tříd druhého stupně měly v knihovně také výuku.

Paní učitelka Pavlovičová navštívila knihovnu s našimi ukrajinskými spolužáky, pro které zde máme knihy v ukrajinštině. A někteří z nich si už půjčili knihu v češtině. Se sedmáky zde měla jednu hodinu literatury. A pro mnoho skupin, které učí, má půjčenu četbu k výuce literatury.

Paní učitelka Tomášková zde byla se skupinou šesťáků, kteří pracovali ve skupinách. Hledali knihy s určenou tématikou: dětský hrdina, zvířecí hrdina, pohádky, báje a pověsti. Děti odpovídaly na otázku: „Proč sis tuto knihu vybral/a?“ Odpovědí bylo mnoho: knihu zná, zaujal obal, ilustrace, …

Paní učitelka Rychová zde byla se svými skupinami z 6., 7. a 8. ročníku. Šesťáci si nejprve se mnou prošli knihovnu, aby se v ní orientovali. Potom plnili obdobný úkol jako skupina p. uč. Tomáškové. Sedmáci měli čtenářskou dílnu a pracovalo s knihou s dětským hrdinou. Nejprve si v knize četli. Při následné aktivitě se zaměřili na emoce, které v nich úryvky vyvolali.

Osmáci si četli ve vybrané knize, pak pracovali s problémem, který musel hrdina řešit.

Těším se na návštěvu ostatních ročníků, které přijdou jako kolektiv, i na ty, kteří přijdou v době otevření knihovny si sami knihu půjčit.

FOTOGALERIE

Blanka Stodolová, knihovnice

IMG 0217