Projekt pro žáky 2. stupně

 Cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování. Předat cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.

 

Vyplouváme

Tématem prvního setkání žáků šestých tříd v rámci projektu SEMIRAMIS bylo SPOLUPRÁCE, KOMUNIKACE.


20221212 084637 kopie

20221212 084644 kopie

20221212 084830 kopie

20221212 084836 kopie