V úterý 21. června proběhlo na naší škole vyhodnocení sběru hliníku a papíru.

Vzhledem k tomu, že uplynulé školní roky 2019 – 2020 a 2020 – 2021 byly narušeny covidem, vyhlašovali jsme letos výsledky za tři roky. Ve sběru hliníku se na 1. stupni umístila jako první 5. třída, druhá byla 4. B a na třetím místě skončila 3. třída. Na 2. stupni se umístila jako první 7. A, druhá skončila 9. třída a třetí byla 6. A. Každá z vítězných tříd dostala sladkou odměnu – medovník, ostatní třídy byly odměněny drobnými sladkostmi. Celkem bylo odevzdáno 459,43 kg hliníku. Zaslouženou sladkou odměnu získali i tři nejpilnější sběrači starého papíru. V uplynulých třech letech bylo odevzdáno celkem 1 277,1 kg starého papíru.

Děkujeme všem žákům i jejich rodičům za to, že odevzdávají hliník a papír ve Sběrném dvoře v Proseči a získané peněžní částky poukazují na účet naší školy. Sběr probíhá po celý rok, vyhodnocení plánujeme opět na závěr školního roku.

Mgr. Šárka Kovářová

Sber hliniku

Více fotek najdete na rajce.net