“Memorial Karla Kněze” je název pro branný závod pro 1. a 2. stupeň základních škol.

Závod probíhá po naučné stezce Louka u Vrbatova Kostelce – Habroveč – Památník Ležáky a je konaný na památku vrchního strážmistra Karla Kněze, který byl členem odbojové skupiny zvané „Čenda“. Tohoto branného závodu jsme se zúčastnili společně se čtvrťáky, abychom se dozvěděli o historii památných míst souvisejících s nacistickými útoky na území naší republiky a především na území obce Ležáky. Soutěžili jsme ve dvou pětičlenných družstvech. První disciplínou byl přespolní běh v délce 2 km z Habrovce do Památníku Ležáky. Poté se družstva utkala v sedmi disciplínách: 2 vědomostní testy, střelba ze vzduchovky, identifikace osob, život Jiřího Potůčka, slovní štafeta, poznávání listů stromů v českém, slovenském a polském jazyce. Během závodu byl pro účastníky a veřejnost připraven bohatý doprovodný program jako například ukázka výcviku parašutistů spojená se seskokem do prostoru pietního území, ukázka výcviku policejních psovodů, ukázka vojenské a policejní techniky aj.

Jelikož se jednalo o jubilejní 10. ročník, tak během závodu změřili své síly družstva složená ze zástupců  Policie Pardubického kraje, 43. výsadkového pluku Chrudim,Krajského vojenského velitelství Pardubice, Městské policie Chrudim a Sboru dobrovolných hasičů Miřetice.

Celodenní soutěžení završilo slavnostní vyhlášení a pro nás tak bylo velkým překvapením, že se jedno naše družstvo v čele s Jakubem P., Danielem V., Tomášem L., Emou D. a Danielou K. umístilo na krásném druhém místě! Podařilo se jim porazit 8 družstev z prvního stupně. Všem patří poděkování za chuť, snahu a nadšení, se kterým se do závodu pustili. Budeme těšit na další ročník, kterého bychom se opět rádi zúčastnili. Díky památníku Ležáky, který pro účastníky sponzoroval autobusovou dopravu a oběd, pro nás nebyla doprava na pietní území z Proseče žádný problém.

 

Mgr. Zuzana Nováková

Lezaky
Více fotek naleznete na rajce.net