Konec školního roku pravidelně provází fotbalový turnaj, který pro nás pořádá FK Proseč.

Po dvouleté přestávce jsme se opět sešli na fotbalovém hřišti. 19 družstev složených ze žáků 1. – 9. bylo připraveno položit za úspěch družstva život. Každý tým byl složen libovolně, ale musela být splněna jedna podmínka – v každém družstvu musela hrát alespoň jedna dívka. Za nádherného slunečného počasí se od půl deváté rozpoutaly urputné boje. Družstva byla rozdělena do tří věkových kategorií. V té nejmladší kategorii – dětí 1. – 5. třídy jsme přivítali i hosty ze základní školy z Perálce. Další skupiny tvořili děti hlavně 2. stupně, mnohdy se zkušenými fotbalisty ve svém středu.

Asi do  jedenácté hodiny probíhal turnaj hladce. Zápasy na třech hřištích plynule navazovaly  jeden na druhý. Družstva nastupovala ukázněně podle pokynů, rozhodčí neměli sebemenší problém. Pak oblohu zakryly výhružné mraky a z dálky se ozvaly hromy. Turnaj finišoval a my jsme potřebovali ještě tak asi hodinu času, abychom celou akci šťastně dokončili. Živlové však byly proti. Z nebe se snesl hustý déšť a nebe křižovaly blesky. Turnaj byl přerušen a pořadatelé přemýšleli o tom, jak dál. V nejmladší kategorii byl turnaj ukončen předčasně. Všech osm družstev dostalo drobné ceny. Družstva, která se probojovala do finále a do boje o třetí místo byla oceněna stejně – první tedy skončilo družstvo Kočičky (Kate Marková, Vanesa Marešová, Ema Dostálová, Justýna Řebíčková, Šimon Sodomka, Daniel Košňar) a družstvo Bambitka (Matěj Kočvara, Šimon Pešek, Josef Chadima, Kristýna Džbánková, Filip Džbánek, Jan Dvořák. V prostřední kategorii vyhrál suverénním způsobem tým Kaufland CREW (Jakub Prášek, Daniel Vanžura, Filip Háněl, Radek Háněl, Jakub Břeň, Anna Rejmanová ( který vyhrál všechny své zápasy. Jediné čistě dívčí družstvo – Spiderman (Andrea Lacmanová, Julie Poslušná, Nicole Sladkovská, Amálie Romportlová, Amálie Horníčková, Lucie Němcová, Ida Klímová) – obsadilo 3. místo. V nejstarší věkové kategorii jsme viděli opravdu kvalitní zápasy. Vyhrál tým Kapybara Ultimate - tým tvořený fotbalisty  (Štěpán Hromádka, Václav Prášek, Josef Zahradník, Karel Břeň, Jiří Fridrich, Ellen Poslušná) před týmem Kulohřezy (kapitán a nejužitečnější hráč p. uč. Lenka Tomášková).

Poslední zápasy a vyhlášení vítězů probíhalo za silnějšího, či slabšího deště. Nikomu z účastníků to však nevadilo a turnaj si užilo až do samotného konce.

Dík patří všem organizátorům a rozhodčím i ukázněným fotbalistům, kterých se představilo celkem přes stovku. Turnaj se i přes nepřízeň počasí vydařil.

                                                                                                  Mgr. Jan Stodola

Mala kopana

Více fotek naleznete na rajce.net