V pondělí 30.5. 2022 se vybraní žáci 8. tříd zúčastnili exkurze v rámci projektu Prosečský talent 21 do Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to konkrétně na katedru aplikované geoinformatiky a kartografie.

Nejprve nás uvítal pan Mgr. Alexandr Prokop z Technécia, který exkurzi spoluorganizoval. V přednáškové hale nás čekala odborná přednáška pana doc. RNDr. Přemysla Štycha, Ph.D. a pana Mgr. Josefa Laštovičky, Ph.D. na téma: Dnešní svět očima družic. Po přestávce, během které jsme měli nachystané bohaté občerstvení, jsme se přesunuli do počítačových učeben, kde jsme pracovali s programem Sentinel Hub. V programu jsme mohli pomocí družicových snímků pozorovat například aktuální situaci na Ukrajině, rozšiřování aglomerací nebo kůrovcovou kalamitu na Vysočině. Tento program je volně dostupný a doporučuji ho všem, kteří se zajímají o práci s družicovými snímky.

Během cesty jsme si vyzkoušeli hned několik dopravních prostředků: autobus, IC a EC vlak, metro a dokonce i tramvaj. Exkurzi jsme si moc užili.

Mgr. Andrea Boháčová

Prf UK

Více fotek naleznete na rajce.net