Ve dnech 16. a 17. května proběhly v pátém, osmém a devátém ročníku preventivní programy, které vedl Mgr. Petr Halama, psycholog, preventista a lektor ze Šumperku.

Nejprve zavítal k žákům páté třídy s programem Umíme spolu mluvit?, který byl zaměřený na verbální a neverbální komunikaci. Žáci se dozvěděli o různých formách komunikace a jejích pravidlech, hravými technikami si vyzkoušeli, jak komunikovat a k jakým chybám při komunikaci často dochází. Dozvěděli se mnoho zajímavostí, kterých je dobré si v kontaktu s druhými lidmi všímat. Hry si s námi společně užila i naše ukrajinská žákyně.      

Na osmáky čekalo náročnější téma – O lásce a partnerství. I přesto, že se kluci i holky styděli a bylo obtížné přimět je k povídání, program byl pro ně zajímavý a zřejmě i důležitý k tomu, aby porozuměli změnám, kterými procházejí. V úvodním interaktivním výkladu se společně s lektorem pokusili vysvětlit základní pojmy související s fyzickými a psychickými změnami v dospívání. Velmi dobře se jim dařilo hledat pojítka partnerského vztahu, protože nejenom fyzická atraktivita, ale i věrnost, společné zájmy, životní hodnoty a cíle jsou důležité pro dobré fungování vztahu. Při skupinových aktivitách si vyzkoušeli, zda umí správně řadit jednotlivé fáze vztahu od chození až po pevný vztah zbavený růžových brýlí.

Program v deváté třídě byl kromě partnerství více zaměřený na prevenci sexuálního rizikového chování. Na začátku hodiny žáci samostatně definovali důležité pojmy související se sexualitou a ujasnili si, jaký je rozdíl mezi sexuální identitou, sexuální orientací, sexuální preferencí a sexuálním chováním. Dalším tématem byly pohlavně přenosné choroby a zmíněné byly i ochranné a antikoncepční prostředky včetně jejich výhod a nevýhod. Nakonec zazněly zásady zdravého sexuálního života - stálý partner/partnerka, věrnost a zodpovědnost za své rozhodování a za celý svůj život.

Mgr. Ivana Košňarová

Preventivni program