Ve dnech 9.-12.5 a 18.5. proběhly v naší škole projektové dny Kurzu přežití ve světě financí.

Zúčastnili se ho žáci od 4. do 9. ročníku. Žáci díky kurzu nahlédli do světa dospělých. Učili se hospodařit s financemi, proč a jak šetřit, spořit, investovat. Program byl přizpůsoben věku žáků. Pracovali v týmech a tvořili domácí rozpočet, buď pro jednoho člověka na měsíc, nebo pro čtyřčlennou rodinu na jeden rok. Projektové dny spolufinancoval Spolek rodičů. Více informací na https://www.kurzprezitivesvetefinanci.cz/.

20220518 101958 20220518 110745

20220518 122231