Čtvrtek 19. května patřil našim pěveckým sborům a folklornímu souboru Dřeváček.

Po dvouleté covidové pauze se v dopoledním programu představily svým spolužákům, odpoledne potom následoval program pro veřejnost. Práce a čas, které všichni vystupující vložili do svých zkoušek, se přetavily v úžasná vystoupení. Nejprve jsme shlédli dvě pásma jarních a letních lidových písní a her v podání Dřeváčku, díky nimž jsme se posuli v čase do dob krásných krojů a lidových zvyklostí. Poté milé a hravé vystoupení Žluťásků následováno energií prostoupeným vystoupením Prosečánku a ukončené představením písní z různých koutů světa v podání Červánku. Odpolední program doplnilo i vystoupení nejzkušenějšího prosečského sboru- ženského pěveckého sboru Duha. Celé odpoledne se ale také neslo v hezkém kontextu-  výtěžek z dobrovolného vstupného a broží bude využit na podporu našich ukrajinských spolužáků.

 
Moc děkuji všem, kteří se jakkoliv na tomto dni podíleli, ať už vystupovali nebo celou akci zajišťovali organizačně či technicky. Díky patří také městu Proseč za poskytnutí prostor pro její konání, firmě Laserové gravírování Dostál za sponzorský dar v podobě broží s ukrajinskou tematikou a paní Evě Skalníkové za skvělé fotky.
Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy
 
2022 kvten 19 154
Více fotek naleznete na rajce.net