V úterý 10. 5. 2022 skupina žáků z 8. tříd vyrazila na terénní exkurzi k národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník.

U něho na nás čekal pan ornitolog Mgr. Libor Praus, Ph., který si s sebou přinesl výkonný dalekohled, pomocí kterého jsme mohli pozorovat obrovské množství vodního ptactva jako je volavka, polák, zrzohlávka, rackové…

Po cestě jsme poznávali nejen živočichy, ale připomněli jsme si také základní znaky vybraných druhů rostlin. Společně jsme také měřili průhlednost vody a odebrali vzorky pro následné pozorování. Terénní vycházka byla zakončena na Musílkově rozhledně, která slouží k lepšímu výhledu na celý Bohdanečský rybník.

Terénní exkurzi s námi také absolvoval pan Alexandr Prokop z organizace Talent centrum průmyslu 4.0 – Technecium, která pořádá řadu kurzů a akcí pro talentované děti. Pan Prokop si pro nás připravil mimo jiné také povídání o vypuštění stratosférické sondy.

Následně jsme se společně přemístili do Gymnázia Mozartova, kde nás přivítal pan ředitel Mgr. Petr Harbich. Pan Libor Praus nám ukázal, jak můžeme pomáhat monitorovat výskyt ptactva pomocí aplikace Birds.cz. Na závěr jsme zkoumali bezobratlé v odebraných vzorcích.

Prosecky talent

Více fotek naleznete na rajce.net