V sobotu 14. 5. 2022 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení XII. ročníku celostátní literární soutěže Mladá Proseč Terézy Novákové, kterou pořádá naše škola ve spolupráci s městem Proseč a Městskou knihovnou Proseč.

Záštitu nad naší soutěží převzal pan Josef Kozel, radní pro školství Pardubického kraje. Slavnostní odpoledne provázela příjemná atmosféra, která byla navíc umocněna přítomností čestného hosta - herečky Miluše Bittnerové. 

Mladí autoři letos soutěžili ve čtyřech kategoriích v oblasti poezie a prózy. Porota, v níž usedli spisovatelka Michaela Mitroci, spisovatel (básník) Burák a spisovatelka a pedagožka Mirka Skočílková, neměla vůbec jednoduché vybrat z celkového počtu 137 prací od 86 autorů ty nejlepší. O to větší radost máme, že v soutěži uspěly i naše žákyně. V nejmladší kategorii dětí ve věku 10 - 11 let, tedy žáků 4. a 5. třídy ZŠ, získala krásné druhé místo Tamar Klímová se svým textem Velkolepý výlet. Ve III. kategorii, kam byli zařazeni mladí autoři ve věku 14 - 15 let, uspěly hned dvě naše žákyně. V oblasti prózy získala 2. místo Karolína Kynclová, a to za svou práci nazvanou Jiný svět. Nela Prokopová se svou básní Květy růží v oblasti poezie dokonce zvítězila. Děvčatům blahopřejeme, děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Děkujeme také všem sponzorům, díky nimž si ocenění autoři mohli odnést hodnotné ceny. 

Tereza Novakova

Více fotek najdete na Facebookové stránce města Proseč