V pondělí 28.3.2022 se naše škola zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Poslední 2 vyučovací hodiny jsme vyrazili do areálu školy a do blízkého okolí a sbírali vše, co do přírody nepatří. Každé třídě se podařilo nasbírat několik pytlů odpadků, které pan školník následně svezl do sběrného dvora. Všem účastníkům děkuji za odvedenou práci. Je vidět, že jim naše okolí není lhostejné!

                                                                                                                                                                          Mgr. Andrea Boháčová

                                                                                                                                                                                 koordinátor EVVO

Uklidme Cesko

Více fotek najdete na rajce.net