V měsíci březnu jsme také navštívili městskou knihovnu.  Paní Rejentová připravila pro žáky 8. ročníku besedu o Karlu Čapkovi, kterého právě probíráme.

Dozvěděli jsme se hodně zajímavých informací, měli jsme možnost si prohlédnout knihy od tohoto autora.

Nově nabyté znalosti jsme si mohli poté ověřit i v připraveném testu.

Beseda se nám moc líbila a rádi přijdeme zase příště.                                   Mgr. Jana Pavlovičová

beseda Karel Capek

Více fotek najdete na rajce.net