Tak nám zase covid zkomplikoval školní rok a změnil řád návštěv v knihovně. Byla jsem v ní často sama, ale nenudila jsem se, okolo knížek je stále co dělat. Lepší dny byly, když přišla některá třída, ať půjčit si knížky, nebo zde často probíhala výuka literární výchovy. A to byly vždy zajímavé chvíle.

Více fotek najdete na rajce.net

Přišly různé ročníky, pracovaly s různými knihami. A nebyly to vždy knihy s lehkým tématem.

Paní učitelka Denisa Rychová chodí se třídami vždy s náplní, kterou také já ráda sleduji. Práce s knihami i s vážnějším tématem má do detailu připravené. Žáci plní úkoly jak před prací s textem – tady mohou být hodně kreativní, pak po práci s textem. Tam se pozná jejich pozornost při četbě, i to, jaký mají celkový rozhled. Knihy, se kterými pracovali, jsou: “Dívka, která chtěla zachránit knížky“ jejíž autorem je Klaus Hagerup, „Potom“ autora Morrise Gleitzmana.

Naposledy pracovali osmáci ve čtenářské lekci s ukázkou z knihy “14 – 14 Přátelství napříč staletími“, autorů Silene Edgarové a Paula Beorna. Kniha prostřednictvím psaní dopisů dvou kamarádů, avšak každého z jiného století (1914 a 2014) tematicky přibližuje dobu 1. světové války a varováním před ní. Žáci pracovali se čtenářskými kartičkami a poté se samotným textem. Prostřednictvím textu se také zamýšleli nad otázkami, proč je důležité umět naslouchat druhému člověku a jestli sami umí naslouchat, kdyby bylo možné cestovat časem, kam by se vydali a jaké by to mohlo mít důsledky. Pro žáky  to byla aktivita se širokým zamyšlením se nad současnou dobou.

 IMG 0021

IMG_9992.jpg

 

Vraťme se před Vánoce, to přišla skupina osmáků s p. uč. Pavlovičovou a vytvořila vánoční atmosféru pásmem „Vánoce ve světě“. Přiblížili jsme si vánoční zvyky v různých zemích, mohli je porovnat se zvyky u nás. Vše bylo doplněno ukázkami hudby, literárních textů. Děti také přinesly materiál, který byl připravený na akci, která měla proběhnout na náměstí při rozsvícení vánočního stromu. Covid tuto akci zhatil, připravený materiál nám zde vytvořil výzdobu.

 

  

Když přijde skupina prvňáčků s paní asistentkou Martinou Novákovou, je zde vždy veselo. Před Vánocemi část dětí byla nemocná, ti, kteří mohli přijít, pracovali s pohádkou „Vánoční pohádka o sněhových vločkách“.

IMG 9999 

V březnu již bylo ve skupině dětí více.  A společně s nimi přišli Křemílek, Vochomůrka a Voděnka a prožívali trable s vodou. Děti nejprve doplňovaly k pohádkové postavě druhou, potom četly a s textem pracovaly i v další hodině, kterou měly jiný den ve třídě. Jsou to začínající čtenáři, tak přečíst text jim trvá déle.  IMG 0023

 

 

 

IMG_0019.jpgNOVÉ KNIHY v naší knihovně máme díky FK Proseč a Spolku rodičů naší školy. Při jejich nákupu se vycházelo z přání žáků, která jsem obdržela, a z toho, zda byly všechny k sehnání.  Za knihy děkujeme.

FK Proseč vydal knihu „Fotbal v Proseči“. Tu si přáli páťáci. A dostali jsme ji do knihovny darem. 

 

 

 

 

Ostatní knížky zajistil Spolek rodičů. Nechci psát celý jejich seznam. Kolik jich je, to poznáte na fotce, přijďte do knihovny si je půjčit.

 IMG 0013

Blanka Stodolová, knihovnice