12. ročníku regionální soutěže v anglickém jazyce Agyslingua se účastnil žák naší školy Filip Klaus Müller.

Jeho úkolem bylo natočit a  poslat videonahrávku v délce pěti minut, ve které hovořil o anglicky mluvících zemích, jejich historii, zajímavých místech, spisovatelích… Poté online vypracoval test se zaměřením na poslech, čtení, gramatiku a reálie anglicky mluvících zemí. Video a test hodnotili tři nezávislí hodnotitelé. Filip dosáhl vysokého bodového hodnocení, do finálního ústního kola však nepostoupil.

Filipovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Alena Zvárová

20220223 114753