V pátek 14. 1. 2022 nás poctil svou návštěvou pan Ing. Stanislav Medřický CSc.

Jako předseda Klubu AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku) a dlouholetý organizátor Festivalu vědy a techniky Pardubice (FVTP) je dobře znám mnohým našim pedagogům, ale i žákům, kteří se každoročně do tohoto festivalu velice úspěšně zapojují.
Našemu Klubu AMAVET, který zde dlouhá léta působí pod vedením pana učitele Mgr. Pavla Stodoly, dovezl pan Medřický nové robotické stavebnice a k nim různá další rozšíření a doplňky. Tyto stavebnice mohou kromě žáků navštěvujících technické kroužky využívat také naše Kluby Koumáků nebo mohou být vhodným zpestřením v hodinách fyziky či informatiky. Věřím, že dárek udělal radost nejen nám, ale budou ji mít hlavně naši žáci, až budou mít možnost vyzkoušet si všechny tyto nové „hračky“.
Velké poděkování patří panu Medřickému za jeho neutuchající snahu o podporu rozvoje vědy a techniky již na základních školách i Pardubickému kraji, který projekt finančně podpořil. A samozřejmě by to nešlo bez zapálených pedagogů, kteří věnují svůj čas a energii našim dětem. Díky za to!
Á propós… Kromě stavebnic nám pan Medřický dovezl také postery, na kterých se brzy začnou rýsovat další projekty na letošní FVTP. Určitě o nich ještě uslyšíte J
Mgr. Romana Pešková

IMG 2468

IMG 2467