V 9. třídě nás v hodině výchovy k občanství navštívil pan farář Českobratrské církve evangelické L. Klíma.

Připravil si pro nás povídání o Vánocích. Společně jsme si připomněli vánoční příběh a smysl křesťanských Vánoc. Při besedě jsme se také dotkli otázky víry a rodinné tradice.                                                                                   Mgr. Lenka Tomášková

20211220 09175820211220 092219

20211220 091103