V rámci výtvarné výchovy se zapojili žáci 7. A a 7. B do mezinárodního projektu s názvem Já jsem….

Projekt „Já jsem /I’m“ je ojedinělý umělecký počin mezinárodně uznávaného umělce, který chce zábavnou formou bez nároku na honorář oslovit a odměnit žáky a studenty z celého světa.

Do mezinárodní verze „Já jsem /I’m“ se již připojili školy a instituce v následujících městech: Toronto (Kanada), New York (USA), Boston (USA), Dubai (SAE), Stockholm (Švédsko), Edinburgh (Skotsko), Wellington (Nový Zéland), Londýn (Velká Británie), Bombaj (Indie), Karáčí (Pákistán), Káthmándú (Nepál), Sydney (Austrálie), Berlín (Německo), Tokio (Japonsko), Kuvajt (Kuvajt) a Praha, Slaný, Zlín (Česká republika).

A jak to celé funguje? Žáci si vyberou dvě až tři osobnosti ze seznamu nabízených portrétů (historických, současných, zajímavých, záporných…). Na základě výběru zašle umělec učiteli sadu obrazů spolu s popisy a příběhy od ostatních žáků, kteří už si tato díla vybrali. 

Naši žáci pak přidají vlastní komentáře, stačí věta či krátký odstavec. Okomentované obrazy pošle učitel zpět umělci. Umělec opakuje potom tento krok v další škole, v jiném městě nebo zemi, pokud si obraz okomentované osobnosti opět někdo vybral.

Po skončení projektu, (předpokládáme v roce 2022),  je plánovaná společná výstava v muzeu, kde budou vystaveny obrazy spolu se všemi komentáři všech dětí, které se zapojily.

Mgr. Milena Tobiášová, Mgr. Karla Nováková

                                                                                                                              ja jsem original