Středa 27. 10. byla významným dnem pro naši školu.

Slavnostně byla otevřena nová sportovní hala i představen pavilon odborných učeben. Dne otevřených dveří se zúčastnilo velké množství prosečských občanů i vzácných hostů v čele s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým, jeho radními Miroslavem Krčilem a Josefem Kozlem nebo vedoucím odboru školství a kultury Martinem Kissem. Velké uznání patří vedení města Proseč za rozhodnutí investovat nemalé finance a úsilí do vzdělání i zdravého životního stylu našich dětí a občanů. Děkuji i všem ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na obou projektech. Podařila se skvělá věc!

predloha

Více na rajce.net