Živo je v žákovské knihovně (září, říjen)

 

     Do žákovské knihovny v tomto školním roce mohou žáci z důvodu koronavirových opatření zatím chodit pouze společně se třídou. Provoz nyní probíhá tak, že po domluvě s knihovnicí mohou třídy přijít i v jiné dny, než jsou stanovené úterky a středy.

     Všechny třídy, které již knihovnu navštívily, se seznámily s upraveným „Půjčovním řádem žákovské knihovny“.

     Některé třídy měly v prostředí knihovny také výuku. Přiblížím vám to, co probíhalo v šestých třídách a ve tř. 7. B a 8. B. A něco málo o třídách páté a 4. B.

Šesté třídy zde byly s paními učitelkami Tomáškovou a Rychovou. Práci měly zaměřenou na seznámení se s prostředím knihovny, orientaci v ní a v žánrech literatury. Nejprve si žáci samostatně prohlíželi knížky, potom se rozdělili do skupinek, ve kterých pracovali. Úkolem bylo vyhledat knihy podle žánru, napsat autora, název knihy a proč si ji vybrali. Žánry byly: pohádky,

                                                                                                       báje a pověsti,

                                                                                                       encyklopedie,

                                                                                                       příběhy s dětským hrdinou,

                                                                                                       příběhy se zvířecím hrdinou.

Každý žák představil „svoji“ knihu. Vyvozovali, podle čeho si knihu vybrali, zda podle obalu, názvu, autora, tématu atd.

Ve třídách 7. B a 8. B se konala čtenářská dílna, kterou vedla p. uč. Rychová.

Sedmáci si mohli přinést svoji knihu, kdo si nepřinesl, vybral si z knihovny. Před samotným čtením knih si každý žák si vytáhl otázku a odpověděl na ni.

Příklady otázek: Co o příběhu napovídá jeho název?

                             Mohl by tento příběh souviset s tvým životem?

                             O čem vypovídá obal knihy?

                             Znáš jinou knihu od stejného autora?

                             Jaký asi bude hlavní hrdina?

Poté si asi 15 – 20 minut každý sám četl. Při čtení se měli zaměřit na hlavního hrdinu. Po čtení následovaly otázky zaměřující se na hlavního hrdinu příběhů, např.:

Má hlavní postava kamarády? Jaké?

Jaké kladné/záporné vlastnosti má hlavní hrdina?

Naučil tě něco hlavní hrdina? Co to bylo?

Má hlavní hrdina z něčeho strach?

V čem je hlavní hrdina jiný než ty?

Díky otázkám se žáci více zamyslí nad tím, co čtou, více přemýšlí o knize. U vzájemného sdílení odpovědí na otázky dostávají ostatní spolužáci nepřímo tipy na další knihy.

Čtenářská dílna 8. B třídy byla zaměřena na práci se společnou knihou, a to s knihou Jana Nerudy „Povídky malostranské“. V knihovně máme více vydání, proto mohli žáci porovnat přebaly a zamyslet se nad tím, zda by podle přebalu, bez názvu, poznali, že se jedná o stejnou knihu.

Paní učitelka pro práci třídy vybrala povídku „Doktor Kazisvět. Před čtením žáci odpovídali na otázky: O čem myslíš, že povídka bude?

Bude to tragédie? Nebo komedie? Podle jména: Jaký asi je hlavní hrdina? (Hodný nebo zlý?)

Žáci si podle jména mysleli, že bude zlý. Každý pak četl sám podle svého tempa. A byli překvapeni, že tomu tak nebylo, že zachránil lidský život.

Poznali, že někdy může být název díla zavádějící. Z časových důvodů více třída nestihla.

     Jediná třída, která stihla být v knihovně dvakrát, je třída pátá. V září si děti půjčily knížky, v říjnu si je přišli vyměnit, případně prodloužit vypůjčení, nebo je jen vrátit.

     Žáci třídy 4. B při návštěvě knihovny přednášeli veselou báseň Michala Černíka „Vzpomínka na pravěké doby“, potom si někteří půjčili knížku.

     Přejme si příznivou situaci, ať může půjčování probíhat průběžně.

Aktivity, které v knihovně proběhly, byly zajímavé, těším se na další.

                                                                                                                                     Stodolová Blanka, knihovnice

 

IMG 20211022 091403

Více na rajce.net