30. 6. 2021 - Tvorba webu ve volitelném předmětu informatika

Během 2. pololetí se žáci 8. a 9. ročníku v rámci volitelného předmětu informatika seznamovali se základy tvorby webu pomocí HTML a CSS.

Tvořili webové stránky o zvířeti nebo na jiné, vlastní téma, např. citáty. Přestože na tvoření měli jen jednu vyučovací hodinu týdně a velkou část tvořili v době distanční výuky a při videokonferencích, zvládli porozumět učivu, dovedli jej prakticky použít.

I v těchto hodinách s námi prostřednictvím videokonference pracovali žáci ze slovenské Edulienky. S žáky z Edulienky jsme se shodli na tom, že je to zvláštní, že jsme daleko od sebe (Proseč – Bratislava), přitom jsme si přes videokonferenci takto blízko, můžeme tímto způsobem spolupracovat. A že to byla oboustranně zajímavá spolupráce.

Mgr. Marie Šebková

web02 citaty

Další ukázky prací žáků - webů tvořených pomocí HTML a CSS (Rajce.net)