30. 6. 2021 - Pokusy ve fyzice v 6. ročníku během školního roku 2020/2021

Odměrný válec

Děti si samy doma vyrobily odměrný kalibrovaný válec :) 

Žáci pochopili co je to objem V, v jakých se počítá jednotkách (ml), jak určit rozsah odměrného válce. 

Slovy L. N.: 
"Vypočítala jsem: vzala jsem si pravítko a změřila jsem si průměr 100 - 200 ml a to mi vyšlo 2,3 ml pak jsem si vypočítala 2,3 : 2 = 1,15 ml, tak jsem si to naměřila přes pravítko a uďála čárku a takhle jsem pokračovala dál."


Zmagnetizovaný ocelový šroubovák

To nejsou kouzla - to je věda.


Tajné písmo

Fyzikální jev - působení tepla


Statická elektřina

Žáci třeli balónek o vlasy a pak jej přiblížili k proudu vody, aby pozorovali, jaký náboj má voda a jaký balónek.

Ing. Markéta Kotasová

2021 06 30 fyzika 

Další fotografie a videa z fyziky v 6. ročníku (Rajce.net)