29. 6. 2021 - Slavnostní šerpování a rozloučení s deváťáky

Uteklo to jako voda a v úterý 29. 6. naši deváťáci ukončili jednu svojí velkou životní etapu - základní školu. Přípravě dopoledního rozloučení s žáky a zaměstnanci ZŠ, tak i odpoledního šerpování se intenzivně věnovali několik posledních školních dní.

Na dopolední program bylo objednáno slunečné počasí, kterého jsme se po propršeném ránu opravdu dočkali a mohli si tak společně užít program, který deváťáci zahájili ukázkou “normálního” dne deváťáka - hranými scénkami doprovázenými vhodnými částmi známých písniček. Dalších částí programu jako “popelářský” taneček nebo chytání vajec se mohli zúčastnit všichni přítomní. Během programu také deváťáci předali prvňáčkům pomyslnou štafetu a paní ředitelka ocenila knižními odměnami úspěšné reprezentanty naší školy.

Překvapení v podobě dortu čekalo také na každou třídu - v rámci programu bylo připraveno vyhlášení Olympijského roku a ukončení projektu Sport nás baví… sportujeme společně. Deváťáci nezapomněli ani na své učitele a všechny další zaměstnance školy, s kterými se ve škole potkávali, a na rozloučenou jim darovali Almanach a kytičku. Posledních pár chvil ve škole, úsměv i slzy… a příprava na odpoledne.

Závěrečné rozloučení se školou - odpolední slavnostní šerpování proběhlo za přítomnosti nejbližších a kamarádů, pana starosty i zaměstnanců školy. V proslovech p. uč. Romany Peškové, pana starosty Jana Macháčka i samotných žáků ústy Verči Drahošové a Honzy Uhra zazněly vzpomínky na společné zážitky, poděkování rodičům a učitelům i přání do dalšího života. Na pódiu pak paní ředitelka každého deváťáka ošerpovala, pan starosta předal pamětní list a paní učitelka třídní vysvědčení. Na závěr nechyběla ani společná písnička Příběh nekončí… Název písničky mluví sám za sebe - něco končí a něco nového začíná. Takže, moji milí deváťáci, pravou nohou a pevným krokem vyjděte na další část své cesty a nezapomeňte, že s úsměvem jde všechno líp :)!

Na závěr bych ještě ráda poděkovala všem, kteří jakkoli pomáhali s přípravou a realizací úterního dne.

Mgr. Romana Pešková

2021 06 29 serpovani 

Foto J. Vanžura

Další fotografie ze slavnostního šerpování deváťáků - foto J. Vanžura (Rajce.net)