18. 6. 2021 - Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí 2021

Každoročně se naši žáci zapojují do literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima děti 2021 a nejinak tomu bylo i letos, a to i přes distanční výuku. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 130 dětí z celé naší organizace.

Ve výtvarné části se podařilo uspět dvěma našim žákům. V kategorii M1 (MŠ 3–4 roky) získal 1. místo, a to nejen v okresním, ale také v krajském kole Michal Skála a jeho obrázek putuje do kola celostátního. Ze školy pak uspěl Adam Sýkora z 6. B, kterému se podařilo získat v okresním kole ve své kategorii 1. místo.

Úspěch jsme zaznamenali i v části literární. Zde se v okresním kole umístila Klára Nováková ze 6. B na 2. místě a Julie Poslušná ze 6. A v okresním kole na 3. místě. Julie navíc uspěla i v krajském kole, kde se umístila na krásném 2. místě.

Předání ocenění proběhlo v pátek 18. 6. 2021 na zřícenině hradu Lichnice.

Všem dětem děkujeme za jejich tvůrčí práci a za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Lenka Tomášková

2021 06 18 pood 

Další fotografie z vyhodnocení soutěže POOD 2021 (Rajce.net)