22. 6. 2021 - Praktické cvičení Ochrana člověka za mimořádných situací (OČZMS)

V úterý 22. 6. 2021 se na naší škole uskutečnil projektový den s názvem Praktické cvičení OČZMS. Tato mezi žáky velice oblíbená akce se uskutečnila po roční odmlce způsobené pandemií.

Žáci 9. ročníku na celkem šesti stanovištích připravují, předvádějí a poučují své mladší spolužáky z 5. až 8. ročníku, jak by se měli v určitých mimořádných situacích zachovat.

A tak si například zkoušejí volat na tísňové linky, ošetřit zraněného, sbalit evakuační zavazadlo, ověřují si své znalosti z dopravní výchovy či topografie.

Velkým lákadlem je i zkouška hasičských nebo střeleckých dovedností. Dalším zpestřením byly rozhodně ukázky a funkčnost vybavení hasičských vozidel SDH Proseč.

Letos se této akce poprvé zúčastnili i členové Airsoft – MPS z.s. Proseč. Přijeli s technikou i vojenskou výstrojí a výzbrojí. To byl pro všechny zúčastněné opět nezapomenutelný zážitek. Děti si toto poučné, ale i zábavné dopoledne opravdu užívaly.

Touto cestou velice děkujeme zejména místním hasičům a členům Airsoft za jejich vstřícnost a ochotu věnovat svůj čas dětem naší školy. Poděkování patří samozřejmě i všem „deváťákům“ a učitelům, kteří se na přípravě této akce jakýmkoliv způsobem podíleli.

Mgr. Zdeněk Pecina

2021 06 22 oczmu

Další fotografie OČZMS (Rajce.net)