Rozvrh online videokonferencí (označené růžově), který platí od 12. do 16. dubna 2021.

V 1., 2. a 5. třídě se v tomto týdnu koná prezenční výuka ve škole. Ostatní třídy mají videokonference podle následujícího rozvrhu:  

3. A      3. B      4.      6. A      6. B      7. A     7. B      8.      9.  

Odkaz na spuštění videokonference žáci najdou vždy v dokumentu příslušného předmětu v této podobě: Odkaz ke spuštění videokonferencí:   PŘIPOJIT SE  . Žákům již nebude chodit pozvánka emailem.

Rozvrh videokonferencí pro třídu 3. A

Rozvrh videokonferencí pro 3. A třídu

Nahoru


Rozvrh videokonferencí pro třídu 3. B

Rozvrh videokonferencí pro 3. B třídu

Nahoru


Rozvrh videokonferencí pro 4. třídu

Rozvrh videokonferencí pro 4. třídu

Nahoru


Rozvrh videokonferencí pro třídu 6. A

Rozvrh videokonferencí pro 6. A třídu

Nahoru


Rozvrh videokonferencí pro třídu 6. B

Rozvrh videokonferencí pro 6. B třídu

Nahoru


Rozvrh videokonferencí pro třídu 7. A

Rozvrh videokonferencí pro 7. A třídu

Nahoru


Rozvrh videokonferencí pro třídu 7. B

Rozvrh videokonferencí pro 7. B třídu

Nahoru


Rozvrh videokonferencí pro 8. třídu

Rozvrh videokonferencí pro 8. třídu

Nahoru


Rozvrh videokonferencí pro 9. třídu

Rozvrh videokonferencí pro 9. třídu

Nahoru