Upravený rozpočet na rok 2021

Rozpočet byl schválený dne 31. 3. 2021, upravený dne 31. 3. 2021 na základě Stanovení finančního vztahu příspěvkové organizaci.

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2021