Celý pedagogický sbor a všichni pracovníci Základní školy a mateřské školy Proseč přejí všem  

pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, hodně sil a úspěchů.

pf2019 zsmsprosec m